Några av mina träarbeten som finns i offentlig miljö

 Konstverk plcerade i kyrkorum

      Skåp med

värmande innehåll 

 Troll älg

 Var skog har nog sin källa


 Bilder från Sagomuseét